උතුර
මෙතුවක් නොදුටු මිතුර
එන්න ඉක්මන්කර
කැටුව
නෑ හිත මිතුරු සනුහර

යන්තමට පණ ගසන නිල් රළ
පාගන්න ඔබෙ දෙපයින්
ඉඳගන්න සුදු වැළි මත
දෑතම බිම ඔබා
පසුපසට වාරුව
සුවබරව

ගිලෙන්න කරවටක්
ශාන්තව රැළි නගන දියෙහි
විඳගන්න ඒ අමා සුව
දකුණු මුහුදේ කිසිදිනක නොදැණුනු
සුළං පිරවූ ටියුබයක
සැතපෙන්න උඩුකුරුව
දෑත දෙපයද විසුරුවා
හතර අත
හිරු රැසින් නහමින්
සැනසෙමින්

කෝ ඔබ
දකුණෙන් ගෙනා මධුවිත..?
තෙමන්න ඔබෙ දෙතොළ ඉන්
මත්වෙන්න මේ විසල් නිදහසින්
සිනාසෙන්න
මිතුරන් සමග මහ හඩින්
නිදහසේ උද්දාමයෙන්
ඇසෙන්නට
කිසිදින සිනා නොඇසුන
මේ උතුරු වෙරළට

වැතිරෙන්න සුදු වැල්ලෙහි
විදේශිකයකු මෙන්
සිඹින්නට ඉඩ දී හිරුට
ඔබේ නිරුවත් පිට
බලන්න මදක් හිස ඔසවා
සියොළඟම වැළි ගාගෙන
දූ සිඟිත්තන් තුටින් ඉපිළෙන

එනමුදු
එපා ඉඩදෙන්න දරුවන්ට
සුදු වැළි අතුළ මේ වැල්ල
හාරන්න දණක්වත් ගැඹුරට
තාම හරි තරුණයි
සිනිඳු වැළි මත වැළලුණු
මරණ සහතික නොලැබුණු
දහස් ගණනක් මළකුණු….